Małopolska przygotowuje nowy projekt zintegrowany LIFE!

LIFE

Po otrzymaniu informacji o przyznanym wsparciu w ramach inicjatywy START Platformy Coal Regions in Transition, dotarła do nas wiadomość, iż Komisja Europejska zaakceptowała koncepcję nowego projektu zintegrowanego LIFE oraz przyznała dofinansowanie na realizację projektu pomocy technicznej w ramach LIFE.

LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” – Pomoc techniczna

Celem projektu pomocy technicznej będzie przygotowanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii oraz pełnego wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE.

Projekt koordynowany będzie przez Województwo Małopolskie i realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Fundacją Europejskie Centrum Czystego Powietrza.

W ramach pomocy technicznej przewidziano:

  • warsztaty z partnerami przyszłego projektu zintegrowanego LIFE, w celu wypracowania jego szczegółowego zakresu,
  • przegląd obecnie realizowanych projektów LIFE w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich,
  • przygotowanie koncepcji transformacji niskoemisyjnej rynku producentów i instalatorów urządzeń grzewczych.

Całkowity budżet projektu to 118,4 tys. EUR, z czego 71 tys. EUR (60%) stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych, a pozostała część to wkład własny współbeneficjentów (40%).  

LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”

Zakres niezbędnych działań w Małopolsce w zakresie ochrony klimatu zostanie określony w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii. Celem dokumentu będzie dążenie do osiągnięcia unijnych celów w zakresie:

  • wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • poprawy efektywności energetycznej,
  • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Szczegółowy zakres Projektu zostanie przygotowany do marca 2020 roku. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji, będzie on realizowany w latach 2021-2030 z całkowitym budżetem na poziomie ok. 16 mln EUR.

Partnerami Województwa małopolskiego przy realizacji Projektu zintegrowanego będą: Ministerstwo Rozwoju, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, powiaty i miasta na prawach powiatu w Małopolsce.

Platforma Regionów Węglowych w Transformacji (Coal Regions in Transition)

Województwo Małopolskie znalazło się wśród 7 regionów w Europie wybranych do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych.

W ostatnim czasie Małopolska wystąpiła również do Ministra Energii z prośbą o dołączenie do unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (Coal Regions in Transition).

Współpraca w ramach Platformy CRiT pozwoli na przygotowanie projektów, które wspomogą transformację niskoemisyjną regionu. Dodatkowo projekty te będą mogły być finansowane z planowanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund).