#MałopolskaOddycha! Nowi Ambasadorzy Czystego Powietrza w Małopolsce

Akcja #MałopolskaOddycha!, nowi Ambasadorzy Czystego Powietrza w Małopolsce oraz wyścig samochodów elektrycznych z Krakowa do stolicy Tatr – to tylko niektóre atrakcje w ramach Forum Ekozakopane. W pierwszym tygodniu czerwca południe Polski stało się kolebką eko-inicjatyw.

W niedzielę 3 czerwca do Andrzeja Bargiela dołączyli kolejni ambasadorzy czystego powietrza w Małopolsce. Na płycie Rynku Głównego w Krakowie złożyli swoje podpisy na pamiątkowej tablicy i wyruszyli w wyścigu pojazdów elektrycznych do Zakopanego. W gronie nowych ambasadorów powitaliśmy:

 1. Ewę Wachowicz
 2. Natalię Tomasiak,
 3. Arkadiusza Skrzypaszka,
 4. Kacpra Tekieli,
 5. Małgorzatę Lebdę,
 6. Janusza Majera,
 7. Marynę Gąsiennicę-Daniel,
 8. Tomasza Czopika,
 9. Jakuba Herziga,
 10. Annę Sandowicz,
 11. Magdalenę Schejbal.

Urodziłam się we Wrocławiu, od 10 lat mieszkam w Warszawie, jednak to właśnie w Krakowie mieszka większość mojej rodziny. Trochę pomieszkuję natomiast na Podhalu, gdzie urodziła się moja córka – powiedziała Magdalena Schejbal, podkreślając swoje związki z Małopolską. – Wszystkie te miejsca łączy jednak to, że borykają się z problemem smogu. A dla mnie jako matki to tym bardziej ważne, aby zaszczepić w młodym pokoleniu świadomość ekologii i walki o czyste powietrze– podkreśliła Schejbal.

Czy samochody elektryczne to samochody przyszłości? Można było się o tym przekonać w ubiegły weekend. Na trasie Kraków – Zakopane przejechały w wyścigu pojazdy elektryczne. Tym razem najważniejsza była ekologia i zużycie jak najmniejszej ilości energii.

Elektryczne samochody, skutery, rowery, trójkołowce – to pojazdy przyszłości. Jestem przekonany, że są one także przyszłością Małopolski i niedługo będą coraz częściej pojawiać się na naszych ulicach, chociażby obok już tak powszechnych w wielu miastach ekologicznych autobusów – mówił przed wyruszeniem w trasę rajdu marszałek Jacek Krupa, dodając, że zwycięzcą rajdu samochodów elektrycznych okaże się nie ten, kto najszybciej, ale kto najbardziej „eko” dojedzie z Krakowa do stolicy Tatr.

Na mecie rajdu nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych – w Zakopanem odbył się bieg pn.: „Biegiem po czyste powietrze” dla dzieci oraz inne zawody sportowe, w ktorych mogli wziąć udział również dorośli. W ich trakcie można było dowiedzieć się więcej na temat tego, dlaczego warto troszczyć się o środowisko i jakie są sposoby na walkę ze smogiem.

Ekozakopane

Wydarzenia odbywające się 3 czerwca w Krakowie i Zakopanem to inauguracja Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE, którego współorganizatorem jest Województwo Małopolskie. Podczas forum, które będzie odbywać się do 6 czerwca, aż 6 tys. osób z całego świata będzie dyskutować na tematy związane z czystym środowiskiem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.ekozakopane.pl.

[easy_image_gallery gallery=”170″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).