Nowa energia w gminach i powiatach!

Elektromobilność, finansowanie działań z zakresu efektywności energetycznej i energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, to główne zagadnienia o których dyskutowały samorządy. Kontynuując cykl szkoleń, dedykowanych pracownikom merytorycznym urzędów gmin oraz starostw powiatowych, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zorganizował kolejne wydarzenie.

Europejski Tydzień Mobilności

Szkolenie odbyło się 20 września 2022 r. w Krakowie. Wzięło w nim udział 140 uczestników, reprezentantów prawie wszystkich powiatów i gmin województwa małopolskiego. Wydarzenie to było wpisywało się w harmonogram Europejskiego Tygodnia Mobilności. #Europejski Tydzień Mobilności jest flagową kampanią Komisji Europejskiej. Promuje zmianę zachowań na rzecz aktywnej mobilności, transportu publicznego i innych czystych, inteligentnych rozwiązań transportowych. Tegoroczny temat przewodni brzmi „Lepsze połączenia”, co oznacza lepiej skomunikowanych mieszkańców i lepiej skomunikowane miejsca. Kampania rozpoczęła się 16 września i trwa do 22 września, a jej finałem jest Dzień Bez Samochodu.

Specjaliści o mobilności i energii z OZE

Zastępca dyrektora Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Marek Popiołek – nakreślił obowiązki samorządów w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, które wynikają z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Podczas spotkania reprezentanci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Mariusz Sałęga i Paweł Korczak – omówili nowe źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Do najnowszych z nich należą programy rządowe „Ciepłe Mieszkanie” i “Czyste Powietrze Plus”. Następnie przedstawiciele Tauron Dystrybucja S.A. – Gabriela Szczepanik – Zdun i Grzegorz Marek oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. – Bartosz Grzywacz -przybliżyli zagadnienie wykorzystywania energii elektrycznej z OZE. Duże zainteresowanie wywołał temat zakupu energii z OZE oraz zmiany prawne w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Prezentacja pojazdów elektrycznych

Kolejno prof. Marek Brzeżański – kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych z Politechniki Krakowskiej, zaprezentował praktyczne aspekty użytkowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z ofertą nowoczesnych aut oraz instruktażem ładowania i eksploatacji tych samochodów za pomocą mobilnej stacji ładowania pojazdów.