Nowe spojrzenie na badania emisji

Ponad 80 przedstawicieli samorządów, Ekodoradców, Doradców ds. klimatu i energii wzięło udział w spotkaniu online z autorami raportu pt. „Od czego zależy rzeczywista emisja?”. Raport opracowany przez Politechnikę Warszawską, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i Fundację Europejskie Centrum Czystego Powietrza, skupia się na istotnych aspektach związanych z rzeczywistymi emisjami zanieczyszczeń.

Raport ekspercki rzuca nowe światło na wskaźniki emisji. Ma to kluczowe znaczenie dla modelowania zanieczyszczeń i tworzenia Programów Ochrony Powietrza

podkreślił Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska

Łukasz Adamkiewicz (ECAC) przedstawił założenia najnowszych badań i analiz. Następnie Katarzyna Maciejewska, wyjaśniła różnice między badaniami certyfikującymi, opartymi na metodzie rozgrzanego filtra, a badaniami rzeczywistymi emisji, prowadzonymi w tunelu rozcieńczającym. Kluczowym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest fakt, iż rzeczywista emisja pyłu z urządzeń spalających paliwa stałe jest wyższa niż ta wynikająca z badań certyfikacyjnych.

Autorzy raportu rekomendują także:

W zakresie jakości paliw:

przywrócenie norm jakości dla węgla, w tym wprowadzenie sortymentu, uwzględniającego wymagania producentów kotłów klasy 5 i ekoprojekt, wprowadzenie norm jakości dla pelletu, przestrzeganie parametrów wilgotności spalanego drewna zgodnie z wymogami uchwał antysmogowych, a także
dążenie do wprowadzenia ogólnokrajowych norm jakości dla drewna opałowego.

W zakresie mocy urządzenia:

zainstalowanie zasobnika z wodą (bufora ciepła), który umożliwi pracę kotła na parametrze bliskim mocy nominalnej, co jest szczególnie ważne w przypadku urządzeń z podajnikiem ręcznym, dobór mocy urządzenia grzewczego do typowych, a nie ekstremalnych warunków zapotrzebowania na energię
w danym budynku

W zakresie trybu pracy:

preferowane dotowanie wymiany starych kotłów na urządzenia automatyczne (przede wszystkim ze względu na znacznie rzadsze fazy ich rozpalania w porównaniu z urządzeniami z załadunkiem ręcznym),
korzystanie z urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, w szczególności przy rozpalaniu.

Podsumowując prezentację, Dominika Mucha podkreśliła, że dzięki bliskiej współpracy z instytucjami naukowymi i laboratoriami, Fundacja umożliwiła stworzenie obiektywnego raportu badań emisji. Opracowane rekomendacje zostały omówione przez uczestników, otwierając nowy rozdział w działaniach na rzecz ochrony środowiska.