Otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Programu ochrony powietrza

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w ramach wydłużenia prac nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i ponownych konsultacji społecznych. Dokument uzupełniono o wnioski i uwagi, zgłoszone podczas poprzedniego opiniowania przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz instytucje. Główne działania wyznaczone w konsultowanym podczas spotkania projekcie Programu ochrony powietrza zostały przedstawione na stronie: Projekt nowego Programu ochrony powietrza.

Otwarte spotkanie konsultacyjne

W dniu 16 lipca 2020 r. w Auli Kongresowej Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne. Wzięło w nim udział 85 osób. Byli to głównie mieszkańcy, samorządy, instytucje, przedsiębiorcy, izby rolnicze i gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele uczelni wyższych.

Spotkanie otworzył Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska – Piotr Łyczko.

Ten dokument, a przede wszystkim działania na rzecz ochrony powietrza, są naszym priorytetem. Mam nadzieję, że dzięki Państwa aktywności, pomysłom uda się wdrożyć jak najlepszy program dla Małopolski. Wiem o tym, że potrzebujemy wsparcia mieszkańców i odważnych samorządów. W związku z tym, Szanowni Państwo, wspólnie możemy osiągnąć poprawę jakości powietrza. Dzisiejsze spotkanie po długim okresie przerwy z powodu koronawirusa jest okazją do tego, abyśmy spokojnie porozmawiali. Mam nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu uda się wprowadzić odważnie zmiany w Małopolsce.

podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Następnie przedstawiciel firmy Atmoterm zapoznał uczestników z tematyką spotkania oraz zaprezentował działania naprawcze projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

W kolejnej części spotkania 31 uczestników zabrało głos i publicznie podzieliło się swoimi uwagami oraz wnioskami do projektu.

Spotkanie konsultacyjne on-line

Ponadto dla osób, które nie mogły osobiście wziąć udziału w wydarzeniu, udostępniono link do transmisji on-line. W wydarzeniu za pośrednictwem internetu wzięły udział 32 osoby. Dla tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, poniżej zamieszczamy nagranie.

Twoje zdanie się liczy!

Opinie i uwagi do projektu można przesyłać do 27 lipca br. za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie: Konsultacje Programu ochrony powietrza.

Istnieje także możliwość składania uwag w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu. Pisma należy kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem “Konsultacje Programu ochrony powietrza”.

Prezentacja: