Pilotaż „operatorów” programu Czyste Powietrze rozpocznie się w Małopolsce

Łatwiejszy dostęp do dotacji, pomoc przy wypełnianiu wniosków na wymianę pieca i ocieplenie domu to główne założenia wprowadzenia tzw. operatorów w gminach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował pilotażowy projekt, który przetestuje w województwie małopolskim.

Założenie funkcjonowania operatorów

Założenia funkcjonowania projektu przedstawili podczas poniedziałkowej konferencji Paweł Mirowski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków i Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu wzięła również udział Małgorzata Sikora – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Pilotażowy program operatorów to szansa na kompleksowe wsparcie tych najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu. Operatorzy przeprowadzą mieszkańca przez cały proces inwestycyjny. To duże usprawnienie, które przełoży się na większą liczbę wymienionych pieców, a to w konsekwencji na poprawę jakości powietrza w regionie.

– podkreślił wicemarszałek Józef Gawron

Celem programu jest utworzenie sieci operatorów wspierających mieszkańców w skutecznej wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji domów. Operatorzy będą pełnić rolę przewodników dla potencjalnych uczestników programu Czyste Powietrze. Adresatami projektu są przede wszystkim osoby o najniższych dochodach.

Zadania operatorów będą obejmować:

  • identyfikację potencjalnych beneficjentów i pomoc w procesie wymiany starego pieca lub termomodernizacji domu,
  • wstępne oszacowanie kosztów inwestycji i wysokości dotacji,
  • pomoc w wyborze urządzeń, materiałów, wykonawców oraz wsparcie w zawarciu umów z wykonawcami,
  • złożenie wniosków o dotację i płatność (i ich ewentualne poprawy), zbieranie powstałej dokumentacji,
  • nadzór nad realizacji prac zgodnie z warunkami programu Czyste Powietrze.

Usługi operatorów będą dla nich całkowicie nieodpłatne. Natomiast operatorom przysługiwać będzie wynagrodzenie za skuteczne działania. Płatność będzie zależna od liczby pozyskanych beneficjentów z grupy osób najuboższych, rodzaju przeprowadzonej inwestycji oraz pozytywnego rozliczenia inwestycji.

Kim może zostać operatorem?

Program zakłada możliwość aplikowania do roli tzw. operatorów dla:

  • firm doradczych, instalatorskich czy konsultingowych,
  • organizacji pozarządowych
  • Kościołów lub związków wyznaniowych
  • jednostek samorządu terytorialnego

W województwie małopolskim funkcjonuje już 181 punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach. Potencjał tych punktów będzie mógł być wykorzystany do wprowadzenia funkcjonalności operatorów. Porozumienia w tej sprawie będą zawierane pomiędzy gminą, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jak zgłosić się do pełnienia funkcji operatora?

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej wyłącznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl w terminie od 7 sierpnia do 21 sierpnia br. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Czyste Powietrze.

Pilotaże w wybranych województwach

Równoległe pilotaże prowadzone będą w województwie małopolskim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim. Wyniki trzech programów posłużą do opracowania zasad, które zostaną wykorzystane w programie ogólnopolskim.

Program pilotażowy został wypracowany we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, WFOŚiGW w Krakowie oraz ekspertami Banku Światowego.