Podsumowanie szkolenia z zakresu wybranych elementów Programu ochrony powietrza

W dniu 7 kwietnia 2022 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracowników małopolskich samorządów. Wzięło w nim udział ponad 190 osób.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego to podstawowy dokument wyznaczający cele i zadania dla samorządów, dzięki którym jakość powietrza w regionie polepsza się z każdym rokiem. Zadania wyznaczone w programie obligują jednostki samorządowe do podejmowania nowych działań, dlatego też Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zorganizował kolejne szkolenie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 190 pracowników merytorycznych z całej Małopolski. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele: Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (ICHPW), Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW).

Zakres szkolenia

W trakcie szkolenia przybliżono tematykę klasyfikacji kotłów centralnego ogrzewania zasilanych paliwami stałymi. Uczestnicy dowiedzieli się jak rozpoznać klasę kotła oraz jak prawidłowo zakwalifikować kocioł do wymiany, który w myśl uchwały antysmogowej nie może być użytkowany od 1 stycznia 2023 roku. Katarzyna Matuszek z ICHPW usystematyzowała wiedzę słuchaczy nt. właściwej interpretacji zapisów dokumentacji technicznej kotłów.

W drugiej części spotkania Ilona Wojdyła i Antonina Kaniszewska reprezentujące KAPE, omówiły metodykę analizy ubóstwa energetycznego. Gminy zobligowane są do przeprowadzenia analizy ubóstwa wśród mieszkańców. Temat ten wywołał ożywioną dyskusję, zmierzającą do wypracowania najlepszych sposobów na zdiagnozowanie tego złożonego problemu.

Tematem zamykającym szkolenie były nowe źródła finansowania przedsięwzięć dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Podobnie jak podczas poprzednich szkoleń, zagadnienie to omówiła Justyna Jesionek – doradca energetyczny WFOŚiGW. W trakcie prezentacji przedstawiono nowe formy dofinansowań oraz zmiany w dotychczas realizowanych programach dotacyjnych. Co ważne, zwrócono również uwagę na najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach. Omówiono także programy: Mój Prąd, Moje Ciepło oraz Agroenergia.

W czasie trwania wydarzenia przedstawiciele gmin przekazywali swoje uwagi oraz zadawali pytania prelegentom. Poniżej zamieszczono prezentacje wyświetlane w trakcie szkolenia.

Załączniki