Poradnik i film instruktażowy z przeprowadzania kontroli

IMG 20190702 121600

Do wszystkich gmin w Małopolsce trafiły poradniki dotyczące metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Po zakończeniu wiosennego cyklu szkoleń poświęconych metodyce wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych, przygotowano dwa produkty, które mają na celu pomóc uprawnionym podmiotom poprawnie i efektywnie przeprowadzać kontrole palenisk w gospodarstwach domowych: poradnik i film instruktażowy.

Poradnik przeprowadzania kontroli palenisk domowych

W czerwcu do wszystkich gmin, Straży miejskich i Policji województwa małopolskiego oraz WFOŚiGW i WIOŚ trafił PORADNIK PRZEPROWADZANIA KONTROLI PALENISK DOMOWYCH, który powstał we współpracy UMWM z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i  Fundacją Frank Bold. Jego celem jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do przeprowadzania kontroli, wykrywanie nielegalnego spalania odpadów oraz  kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.  

Poradnik zawiera ponad 70 pytań, na które udzielono szczegółowych odpowiedzi zarówno w formie opisowej, jak i graficznej, a zawarta w nim wiedza poparta jest przepisami prawnymi.

Odpowiadając na zawarte w ankietach ewaluacyjnych szkolenia sugestie uczestników dotyczące m.in. braku wzoru protokołu z kontroli, w opracowaniu zamieszczono 10 załączników zawierających wzory dokumentów, upoważnień, oświadczeń oraz aktualne uchwały i rozporządzenia. Ponadto, na końcu dołączony został słowniczek wyjaśniający techniczne i naukowe pojęcia.

Film instruktażowy

Drugim produktem przygotowanym przez UMWM, jest film instruktażowy przedstawiający prawidłową metodykę postępowania podczas kontroli. Do obejrzenia przygotowanego materiału szczególnie zachęcamy osoby, które praktycznie będą przeprowadzać kontrole palenisk domowych. Film można obejrzeć tutaj.

Mamy nadzieję, że przygotowane materiały pomogą w przeprowadzeniu kontroli palenisk domowych i odpowiedzą na wszelkie pytania i niejasności, co w konsekwencji przełoży się na wysoki wskaźnik wykrycia źródeł nielegalnego spalania odpadów, a tym samym poprawi jakość powietrza w Małopolsce.

Poradnik został przygotowany w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (Działanie C.2. – Centrum kompetencji).