Szkolenia z zakresu kontroli palenisk domowych zakończone!

8

Wspieramy działania lokalnych samorządów w walce o czyste powietrze! Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zrealizował cykl szkoleń poświęcony tematyce spalania odpadów w kotłach i piecach domowych.

Łącznie w szkoleniach wzięło 474 pracowników gmin, straży miejskich i policji z terenu całego województwa małopolskiego. Szkolenia przeprowadzili przedstawiciele Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu – w zakresie części praktycznej, natomiast w zakresie części prawnej – przedstawiciele Fundacji Frank Bold.

Celem szkolenia było przygotowanie merytoryczne i praktyczne pracowników gmin, straży miejskich i jednostek policji z terenu województwa małopolskiego do właściwego przeprowadzania kontroli palenisk w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na to: 

 • jakie informacje należy przekazać na wstępie kontrolowanemu;
 • w jaki sposób wykonać wizualną ocenę odpadu paleniskowego, jakie podjąć czynności, gdy w obrębie paleniska dostrzec można np. niedopaloną butelkę;
 • jak pobrać, zabezpieczyć i opisać próbki z popielnika;
 • jak sporządzić protokół z kontroli;
 • na co zwrócić uwagę przy wyborze laboratorium, do którego należy przekazać próbkę;
 • jak identyfikować wizualnie i organoleptycznie stałe paliwa węglowe, ze szczególnym uwzględnieniem paliw zakazanych do stosowania uchwałą antysmogową dla województwa małopolskiego;
 • jakie dokumenty potwierdzające parametry powinien udostępnić sprzedawca przy sprzedaży paliw węglowych (certyfikat jakościowy, potwierdzenie parametrów na fakturze);
 • jak odczytywać informacje zawarte w świadectwach paliw węglowych;
 • jak zbadać wilgotność drewna;
 • jak przechowywać paliwo stałe (węgiel, pellet, drewno kawałkowe);
 • jakie są wymogi dotyczące kontroli wynikające z obecnych przepisów prawnych.

Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzymał:

 • imienny certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności;
 • plomby samoprzylepne i plomby plastikowe;
 • próbki różnego rodzaju paliwa stałego w pojemnikach;
 • zestaw naklejek na piec informujących o terminie do którego należy go wymienić zgodnie z uchwałą antysmogową województwa małopolskiego;
 • notatnik oraz długopis;
 • pendrive z prezentacjami wykorzystanymi podczas szkolenia.
7

Ponadto, w najbliższym czasie wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają poradnik, który będzie stanowił zbiór podstawowych informacji, definicji oraz odpowiedzi na pytania z zakresu kontroli nielegalnego spalania odpadów w urządzeniach grzewczych oraz film instruktażowy , przedstawiający modelową kontrolę „krok po kroku”.

Mamy nadzieję, że wiedza uczestników, zdobyta podczas szkolenia pomoże gminom w realizacji działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji i umożliwi im wykonywanie kontroli.

Przypominamy, że obwiązek wykonywania kontroli przez gminy wynika z Prawa Ochrony Środowiska (art. 379 ustawy), a w Małopolsce dodatkowo z Programu ochrony powietrza. Zgodnie z jego zapisami obowiązek prowadzenia kontroli spoczywa na wójtach/burmistrzach/prezydentach.

Szkolenie finansowane jest ze środków projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021).

Załączniki