Spotkanie z ekspertkami z ukraińskiego projektu Environment People Law ze Lwowa

27 kwietnia br. spotkaliśmy się z ekspertkami z ukraińskiego projektu Environment-People-Law. Dyskutowaliśmy na temat programów unijnych LIFE realizowanych w Małopolsce w kontekście planowanych działań na rzecz poprawy klimatu i środowiska w Ukrainie.

Environment People Law (EPL)

Stowarzyszenie EPL to zespół prawników, dziennikarzy oraz działaczy społecznych, którzy przy użyciu instrumentów prawnych stają w obronie środowiska i praw ekologicznych. Walczą ze smogiem, wymieraniem gatunków, wysypiskami śmieci na oceanach i lądach oraz wieloma innymi skutkami działalności człowieka. Stawiają na przyszłość naszej planety, harmonię ekologiczną na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym. Prowadząc aktywne uświadamianie i pomoc prawną kształtują postępowe poglądy.

Projekt zintegrowany LIFE

Z programu LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie. Projekty zintegrowane są sztandarowym instrumentem wspierania realizacji strategii poprawy jakości środowiska na dużym obszarze.

Przedstawicielki organizacji poznały oba projekty zintegrowane LIFE koordynowane przez Województwo Małopolskie:

  • Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – więcej o projekcie
  • Projekt zintegrowany LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego„ – więcej o projekcie

Województwo Małopolskie jest jedynym regionem w kraju, który jednocześnie realizuje dwa projekty zintegrowane LIFE. Za swoje dotychczasowe wyniki Województwo zostało uhonorowane tytułem Lidera Transformacji Energetycznej 2023.