Sprawdź jakość powietrza!

Na naszej stronie internetowej każdy mieszkaniec Małopolski może z łatwością sprawdzić jaka jest jakość powietrza w okolicy.

Jak określa się jakość powietrza?

Mapa na małopolskim portalu zawiera dane z czujników zainstalowanych w całym regionie. Pomiary pochodzą ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pyłomierzy Krakowskiego Alarmu Smogowego wykorzystywanych w ramach projektu LIFE oraz nowej sieci czujników zainstalowanych na szkołach.  

Jakość powietrza w Polsce jest badana cały czas. Wyniki pozyskiwane są w trybie „on-line” i przedstawiane jako średnie z jednej godziny. Badając skład powietrza w dużej mierze zwraca się uwagę na składniki szkodliwe . Zbierane dane dotyczą przede wszystkim stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku azotu (NO2) i ozonu (O3). Poziomy stężeń wybranych substancji są oznaczane kolorem. Powstaje wówczas swoisty „indeks jakości powietrza”. Jest to zarazem informacja, czy jakość powietrza jest bardzo dobra, czy też niekorzystna. Młodsi użytkownicy mogą odczytywać wynik sugerując się zarówno kolorami, jak i „buźkami”. Ci bardziej dociekliwi, mogą śledzić wartości liczbowe. Dodatkowo rozwijając dane z poszczególnych stacji mamy dostęp do wykresu pokazującego historię stężeń z ostatnich 24 godzin.

Zakładka „Jakość powietrza”

Dlaczego warto sprawdzać jakość powietrza?

Wszyscy odczuwamy skutki złej jakości powietrza. Ból głowy, piekące oczy, drapanie gardła to tylko najmniej groźne pojawiające się symptomy.  Na skutki złej jakości powietrza są szczególnie narażone osoby starsze, ludzie cierpiący na schorzenia układu oddechowego i krwionośnego, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Kluczem do ochrony siebie i swoich najbliższych przed szkodliwym oddziaływaniem na nasz organizm smogu, jest regularne sprawdzanie jakości powietrza. Świadomość istnienia zagrożenia, to bowiem pierwszy, bardzo ważny krok, który może uratować zdrowie, a nawet życie nasze oraz bliskich nam osób. Możemy wówczas tak zaplanować swoją aktywność, aby nie narażać się na niepożądane skutki. Unikanie intensywnej aktywności na zewnątrz, niewietrzenie pomieszczeń, włączenie oczyszczacza powietrza, to tylko wybrane działania jakie warto zastosować.

Miernik jakości powietrza wraz z tablicą

Stopnie zagrożenia

Specyficzne warunki atmosferyczne (wyżowa pogoda i mróz) sprzyjają powstawaniu smogu. Możemy spotkać się z sytuacją, że pomiary jakości powietrza oraz prognozy wskazują na ryzyko wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Widujemy wówczas komunikaty: „Uwaga! Dziś będzie zła jakość powietrza”. W takich przypadkach wprowadza się stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Stopnie zagrożenia występują w sytuacji wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu.

Komunikat dla osób szczególnie wrażliwych to powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.

1 stopień (żółty) oznacza ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (50 μg/m3 dla pyłu PM10). Wydawany jest tylko raz w roku, kiedy widzimy, że istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego.

2 stopień (pomarańczowy) to ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3 dla pyłu PM10).

3 stopień (czerwony) oznacza ryzyko przekroczenie poziomu alarmowego (150 μg/m3 dla pyłu PM10).

Im wyższy wprowadzony stopień tym zanieczyszczenie jest większe, a więc bardziej szkodliwe dla zdrowia.

W tych dniach zaradczo podejmuje się działania krótkoterminowe, które powinny obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Zapisz się do newslettera

Zasubskrybuj newsletter. To proste! Zjedź na dół strony. Po podaniu adresu mailowego i kliknięciu w interesujący Cię powiat będziesz dostawać ostrzeżenia o złej jakości powietrza. Bądź na bieżąco. Uświadamiaj. Chroń siebie i swoich najbliższych. Zasubskrybuj newsletter, dzięki któremu ostrzeżenia o złej jakości powietrza będą wpływały na wskazany adres email. Dodatkowo możesz pobrać widżet, który umieszczony na stronie internetowej, będzie informował o aktualnej jakości powietrza oraz wprowadzonych stopniach zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych

SYSLOP to nowy system informacyjno-ostrzegawczy o ryzyku przekroczenia i przekroczeniach norm jakości powietrza. Geneza jego powstania związana jest z obowiązkiem niezwłocznego przekazywania alertów smogowych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Obecnie system jest pilotażowo wdrażany m.in. w województwie małopolskim.

Zachęcamy do rejestracji na stronie: https://portal.syslop.pl/ Rejestracja w tym portalu, podobnie jak subskrypcja newslettera umożliwia otrzymywanie komunikatów o wydanych stopniach zagrożenia.