Spytkowice w zdrowej atmosferze – Biegiem po czyste powietrze!

IMG 3372

W niedzielę 1 września br. w Spytkowicach (pow. nowotarski) zorganizowano wydarzenie pod hasłem „Spytkowice w zdrowej atmosferze”. W ramach imprezy rozegrano piątą edycję biegu pn. „Gonitwa Podhalańska”. Nie zabrakło także stanowiska gminnego Ekodoradcy.

W upalne, niedzielne popołudnie tłumy mieszkańców gminy Spytkowice oraz okolicznych miejscowości zgromadziły się na lokalnym boisku sportowym. Wszystko dzięki pracy wolontariuszy Fundacji IDEA (Instytut Działań Edukacyjno Aktywizujących), którzy po raz kolejny zachęcili całe rodziny do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Tym razem promowano także działania dotyczące poprawy jakości powietrza.

IMG 3229

Gonitwa Podhalańska

Wszyscy uczestnicy mieli do wyboru: biegi górskie na dystansach 10 km i 4 km poprowadzone po malowniczych zakątkach Spytkowic. Ponadto rozegrano klasyfikację Służb Mundurowych i biegi z przeszkodami dla dzieci oraz zorganizowano rywalizację Nordic Walking.

IMG 3242

Stanowisko Ekodoradcy

Jednym z najatrakcyjniejszych stanowisk było stoisko Pawła Jaromina – Ekodoradcy z Urzędu Gminy Spytkowice. Na stoisku ekodoradca prezentował materiały edukacyjno-informacyjnymi z zakresu ochrony powietrza. Mieszkańcy mogli uzyskać informacje m.in. na temat ekologicznych źródeł ogrzewania oraz wymogów małopolskiej uchwały antysmogowej.

IMG20190901134603

Biegi dla dzieci

Gonitwę Podhalańską rozpoczęły biegi z przeszkodami dla najmłodszych uczestników. Do utrudnień postawionych na trasie należały: stogi siana, drewniane paczki czy strome górki. Na dzieci czekały także liczne zabawy, gry i konkursy z nagrodami.

IMG 3189

Biegiem po czyste powietrze!

Trasa biegu głównego miała charakter anglosaski, tzn. prowadziła sinusoidalnie – raz pod górę, raz w dół i poprowadzono ją przez tereny walk wojsk polskich z niemieckimi w czasie tzw. „Bitwy o Wysoką”. Startu w biegu nie ułatwiała wysoka temperatura – 30 stopni w cieniu. Jednak trudy rekompensowały piękne, malownicze widoki. Ostatecznie Gonitwę Podhalańską łącznie ukończyło ponad 300 osób. W tym blisko 70 osób pobiegło w biegu głównym na dystansie 10 km, a ponad 88 osób w biegu na 4 km. Wyniki biegu

IMG 3234

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Wydarzenie zorganizowano w okrągłą 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Podczas wydarzenia upamiętniono poświęcenie i bohaterstwo żołnierzy stających do walki w obronie Rzeczpospolitej we wrześniu 1939, w szczególności walczących na terenie Podhala i Orawy Zorganizowano także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oraz uczczono bohaterów przed biegiem minutą ciszy.

IMG 2010

Gonitwa Podhalańska – Biegiem po czyste powietrze

Gonitwa Podhalańska jest drugą imprezą biegową w 2019 roku wspieraną przez Województwo Małopolskie wpisujące się w hasło pn.: „Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem po czyste powietrze”. Pierwszą taką imprezą w tym roku była Zielona Piątka. Biegi czystego powietrza organizowane są już od roku w całej Małopolsce w ramach projektu EkoMałopolska i Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. To kolejny raz gdy województwo promuje wydarzenia, które oprócz ducha rywalizacji, promują dbałość o czyste powietrze.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).