Zielona Piątka – Biegiem po czyste powietrze!

68659946 2123047637801567 7159906315760828416 o

W niedzielę 18 sierpnia br. na krakowskich bulwarach wiślanych rozpoczął się Kraków International Green Film Festival – międzynarodowy festiwal filmów o tematyce ekologicznej. Wydarzenie zainaugurowała druga edycja imprezy biegowej pn. „Zielona Piątka”.

3-2-1! Start!

Punktualnie o godzinie 16:00, po wystrzale z pistoletu przez Pana Tomasza Urynowicza – wicemarszałka Województwa Małopolskiego, blisko 400 biegaczy ruszyło w trasę. Zawodnicy pokonali malowniczą, 5-kilometrową trasę prowadzącą bulwarami wzdłuż rzeki Wisły. Na mecie każdy uczestnik otrzymał eko-medal zrobiony z recyklingowanej puszki. Zwycięzcy biegu w kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymali rowery. Natomiast reprezentanci najliczniejszych drużyn otrzymali m.in. pamiątkowe statuetki.

68456623 2721212984772104 3237086717504651264 n

Biegiem po czyste powietrze

Ostatecznie bieg ukończyły 352 osoby, w tym biegowa reprezentacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zielona Piątka jest pierwszą imprezą biegową w 2019 roku wspieraną przez Województwo Małopolskie. Kolejny raz województwo promuje wydarzenia, które oprócz ducha rywalizacji, promują dbałość o czyste powietrze. Imprezy sportowe wpisujące się w hasło pn.: „Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem po czyste powietrze” organizowane są w całej Małopolsce w ramach projektu EkoMałopolska i LIFE.

IMG 2189

Kino plenerowe

Kraków International Green Film Festival potrwa do 25 sierpnia. Wszystkie pokazy filmów odbywają się w plenerze tj. w miasteczku festiwalowym zlokalizowanym na bulwarze Czerwieńskim. Każdego dnia prezentowane są filmy o tematyce ekologicznej na trzech ekranach: centralnym, pod smokiem i kameralnym. Pokazy filmowe są darmowe.
W miasteczku festiwalowym odbywają się będą także warsztaty, pokazy oraz wystawy. Uczestnicy imprezy mogą włączyć się w akcję wymiany butelek PET na wielorazowe bidony wykonane z biodegradowalnego tworzywa. Za 10 przyniesionych butelek PET otrzymać można bidon. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj

KV KIGFF eco pion

Szczegółowy program Kraków International Green Film Festival jest dostępny na stronie: https://www.greenfestival.pl/ Partnerem Głównym Festiwalu jest Województwo Małopolskie.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).