Szkolenie dla ekodoradców z zakresu skutecznej komunikacji z mieszkańcem

Departament Środowiska we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje warsztaty w ramach 3. edycji Akademii Czystego Powietrza. Tym razem wiodącym tematem jest skuteczna komunikacja ekodoradców z mieszkańcami.

Za nami już kolejne warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji z potencjalnymi beneficjentami programu Czyste Powietrze. Zajęcia adresowane dla ekodradców z całej Małopolski prowadzi trener z wieloletnim doświadczeniem – Wojciech Walla /Centrum Szkoleń TRAMPOLINA/- doradca, manager.

Warsztaty są świetną okazją do doskonalenia technik komunikacji z rozmówcami, którzy są potencjalnymi beneficjentami programu „Czyste Powietrze”.

W Programie szkolenia uwzględniono takie zagadnienia jak:

  • budowanie relacji z klientem poprzez właściwą komunikację,
  • zarządzanie emocjami, zasady asertywności,
  • psychologiczne aspekty pracy z potencjalnym beneficjentem,
  • trening postępowania w trudnych sytuacjach.

Praktyczne ćwiczenia i trening pod okiem specjalisty w ww. zakresie z pewnością wpłyną na efektywność pracy ekodoradców. Mogą również pomóc w radzeniu sobie ze stresem w trudnych sytuacjach oraz podczas rozmów z mieszkańcami. Dodatkowo, techniki i metody prezentowane przez trenera wspomagają tworzenie relacji z rozmówcami, którzy są potencjalnymi beneficjentami programu Czyste Powietrze. Umiejętność dostosowania stylu komunikacji do typu i charakteru odbiorcy jest kluczowa dla powodzenia współpracy między ekodoradcom, a mieszkańcem.

Cykl szkoleń zorganizowany w ramach Akademii Czystego Powietrza jest świetną okazją do doskonalenia warsztatu pracy. W szkoleniach weźmie udział ponad 170 osób.