Szkolenie dla nowych gmin realizujących projekt LIFE

Szkolenie

7 nowych gmin, które przystąpiły w tym roku do projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony środowiska dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wzięło udział w specjalnie przygotowanym dla nich szkoleniu.

Szkolenie odbyło się 29 czerwca 2020 roku w Sali Sesyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele gmin, w tym ekodoradcy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za realizację zadań w ramach projektu LIFE.

Przebieg szkolenia

Szkolenie rozpoczął Piotr Łyczko – zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, który powitał wszystkich zebranych. Następnie Katarzyna Stadnik – kierownik Zespołu Ochrony Powietrza omówiła działania zaplanowane do realizacji w III fazie projektu. Ponadto omówiono zadania, jakie stoją przed Ekodoradcami oraz wymagania jakie należy spełnić zgodnie z założeniami projektu. Partnerzy podczas prelekcji uzyskali wiedzę zarówno teoretyczną, jak również praktyczną z gotowymi przykładami działań z innych gmin.

Specjalista Centrum Kompetencji – Angelika Chudzik – omówiła sprawozdanie techniczne, które każdy ekodoradca winien przesyłać co miesiąc. Poinformowała o dodatkowych narzędziach przydatnych w pracy ekodoradcy: strona internetowa, chmurę edukacyjna i baza inwentaryzacji. Platformy usprawniają przepływ danych pomiędzy gminami, a Urzędem Marszałkowskim, a także są bazą informacji dla nowych Ekodoradców.

Główny Specjalista ds. obsługi finansowej projektu – Tomasz Feldman, przestawił prezentację dotyczącą obsługi finansowej Projektu. Omówił sprawozdania oraz sposób zawierania umów, procedurę opisywania dokumentów, a także obowiązki wynikające z Prawa Zamówień Publicznych.

Prezentacje: