Szkolenie z Funduszami Europejskimi – dofinansowanie straży miejskich i gminnych

16 i 25 stycznia br. odbyły się bezpłatne szkolenia na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w ramach FEM 2021-2027. Organizatorem spotkań był Punkty Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Departament Środowiska.

Szkolenia miały na celu przedstawienie uczestnikom możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 2.5 Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM), koncentrując się na finansowaniu wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych.

Szkolenia były skierowane do jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie wzięło w nich udział 62 uczestników. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele gmin oraz straży miejskich.

Podczas obu szkoleń zostały przedstawione informacje na temat zakresu wsparcia oraz warunków ubiegania się o środki, zasad kwalifikowalności wydatków, kryteriów oceny projektu, procesu rejestracji wniosku w systemie IGA, a także zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Szkolenia zostały poprowadzone przez ekspertów z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Sączu i Nowym Targu oraz Zespołu Ochrony Powietrza w Departamencie Środowiska UMWM.

Istotną częścią szkolenia była sesja pytań. Podczas niej uczestnicy będący potencjalnymi beneficjentami projektu mieli możliwość zadawania pytań nt. warunków, jakie muszą spełnić chcąc uzyskać dofinansowanie. Była to też okazja do omówienia wszelkich problemów związanych z aplikowaniem o dotacje.