Spotkanie konsultacyjne projektu Programu Ochrony Powietrza

widok-gubalowka-na-zakopane

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wydłużeniu prac nad nowym Programem ochrony powietrza i ogłoszeniu ponownych konsultacji społecznych projektu. Dokument uzupełniono o wnioski i uwagi, zgłoszone podczas poprzedniego opiniowania przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz instytucje.

Główne działania wyznaczone w projekcie Programu ochrony powietrza zostały przedstawione na stronie: Projekt nowego Programu ochrony powietrza.

Weź udział w konsultacjach!

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów – oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje.

Projekt Programu do wglądu znajduje się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, pok. 253.

Opinie i uwagi do projektu można przesyłać do 27 lipca br. za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie: Konsultacje Programu ochrony powietrza.

Istnieje także możliwość składania uwag w formie pisemnej. Prosimy o kierowanie pism na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem “Konsultacje Programu ochrony powietrza” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Spotkanie konsultacyjne

Jednocześnie zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym. Spotkanie odbędzie się 16 lipca 2020 r. w Auli Kongresowej Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie o godzinie 16:00.

Ze względu na wymogi sanitarne, na spotkaniu obowiązuje limit miejsc.
W związku z tym, zgłoszenia udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez udostępniony poniżej formularz. Osoby, które wyrażają chęć zabrania głosu podczas spotkania, powinny zaznaczyć taką opcję w formularzu zgłoszenia. Obowiązuje dwuminutowy limit czasu wypowiedzi.

Spotkanie konsultacyjne on-line

Ponadto dla osób, które nie mogą osobiście wziąć udziału w wydarzeniu proponujemy uczestnictwo w spotkaniu on-line – link do transmisji on-line.

Po zakończeniu spotkania udostępnimy zarejestrowane nagranie na naszej stronie.

UWAGA!

Przy wejściu do auli oraz w łazienkach będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk, z którego będą mogli skorzystać uczestnicy spotkania.

Korzystanie z maseczek ochronnych podczas spotkania jest obowiązkowe. Każdy uczestnik musi zapewnić je we własnym zakresie. 

Ponadto podczas spotkania, uczestnicy proszeni są o siadanie w wyznaczonych miejscach, co pozwoli na utrzymanie wymaganego dystansu społecznego.

Formularz zgłoszenia: