Szkolenia z Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

szkolenie baza inwentaryzacji

Zapisy na szkolenia

Województwo Małopolskie zaprasza wszystkich pracowników gmin na szkolenia warsztatowe z obsługi aplikacji bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Szkolenia te związane są z realizacją zapisów obowiązującego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Baza inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce służy zarządzaniu inwentaryzacją ogrzewania budynków w gminie oraz aktualizacji danych o przeprowadzonych wymianach ogrzewania, termomodernizacjach oraz zastosowanych odnawialnych źródłach energii. Aplikacja dostępna jest pod linkiem: baza.powietrze.malopolska.pl

Szkolenia odbędą się w dniach od 4 do 7 marca 2019 roku w Qubus Hotel Kraków przy ul. Nadwiślańskiej 6 (sala C) w Krakowie w godzinach: 9.00-12.00 (pierwsza grupa) oraz 12.30-15.30 (druga grupa).

Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz praktyczną. O wyborze terminu i godzin decyduje kolejność zgłoszeń poprzez poniższy formularz. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego gmina powinna przygotować i na bieżąco aktualizować bazę inwentaryzacji źródeł ciepła. Szkolenia organizowane są w celu usprawnienia sprawozdawczości oraz uzyskania prawidłowych i reprezentatywnych danych związanych z bieżącym monitorowaniem stanu realizacji działań naprawczych.


Więcej informacji dotyczących sprawozdawczości z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zawarto na stronie.
W przypadku braku dostępu do aplikacji, w celu uzyskania loginu i hasła należy wysłać na adres e-mail powietrze@umwm.pl informację z podaniem imienia i nazwiska pracownika lub pracowników gminy, którzy powinni mieć dostęp do aplikacji wraz z ich służbowymi adresami e-mail. Relacja z poprzedniej edycji szkoleń dostępna jest na stronie.