Zmiany w Programie Czyste Powietrze od stycznia 2019

czyste powietrze

Ze względu na wprowadzenie do sytemu prawnego ulgi termomodernizacyjnej, stanowiącej uzupełnienie działań realizowanych w ramach Programu Czyste Powietrze, w Programie nastąpiły zmiany zasad naliczania wysokości dotacji.  W przypadku, gdy wnioskodawcy mają możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach Programu będzie udzielana w mniejszym wymiarze.

Wysokość dofinansowania

Kwota finansowania dla osób, które nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy:

 • grupa I: do 600 zł/osobę – dotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: 601 – 800 zł/osobę – dotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: 801 – 1 000 zł/osobę – dotacja do 70% i pożyczka do 30%,
 • grupa IV: 1 001 – 1 200 zł/osobę – dotacja do 60% i pożyczka do 40%,
 • grupa V: 1 201 – 1 400 zł/osobę – dotacja do 50% i pożyczka do 50%,
 • grupa VI: 1 401 – 1 600 zł/osobę – dotacja do 40% i pożyczka do 60%,
 • grupa VII: powyżej 1 600 zł/osobę – dotacja do 30% i pożyczka do 70%.

Dofinansowanie dla osób korzystających z ulgi termomodernizacyjnej

Intensywność dofinansowania dla wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

 Dla osób, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywność dofinansowania zależy dodatkowo od osiągniętego przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku (z zastrzeżeniem wniosków składanych do 30 kwietnia):

 • grupa I: do 600 zł/osobę – dotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: 601 – 800 zł/osobę – dotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: 801 – 1 000 zł/osobę – dotacja do 67% i pożyczka do 33%,
 • grupa IV: 1 001 – 1 200 zł/osobę – dotacja do 55% i pożyczka do 45%,
 • grupa V: 1 201 – 1 400 zł/osobę – dotacja do 43% i pożyczka do 57%,
 • grupa VI: 1 401 – 1 600 zł/osobę – dotacja do 30% i pożyczka do70%,
 • grupa VII: powyżej 1 600 zł/osobę – w zależności od kwoty rocznego dochodu wnioskodawcy:
  •  do 85 529 zł/ rok – dotacja do 18% i pożyczka do 82%,
  •  do 125 528 zł/rok – dotacja do 15% i pożyczka do 85%,
  •  powyżej 125 528 zł/rok – pożyczka do 100 %.

Koszty kwalifikowane

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny. Koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony  po 01.01.2019 r. z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, są kwalifikowane w ramach limitu kosztów, o których mowa powyżej przypadających na cały budynek. W przypadku przekroczenia kwoty 53 tys. zł dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki, której dofinansowanie wyniesie nie mniej niż 2% w skali roku. Planowany okres spłaty pożyczki to 15 lat, z możliwością karencji w spłacie, nie dłużej niż do zakończenia przedsięwzięcia.

Okres realizacji przedsięwzięcia jest określony na 24 miesiące od dnia podpisania umowy (termin ostateczny to 30 czerwca 2029 roku).

 

Więcej informacji dotyczących zasad Programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w punktach informacyjnych Programu.

Więcej o programie Czyste Powietrze: