Warsztaty otwierające projekt pomocy technicznej LIFE

W ramach realizacji przez projektu pomocy technicznej LIFE, odbyły się pierwsze warsztaty przyszłych partnerów projektu zintegrowanego LIFE, którego celem będzie wdrożenie Programu ochrony powietrza. Głównym tematem spotkania było dopracowanie koncepcji Ekodoradców – jego profilu, procedury naboru, oceny, motywacji oraz zasad współpracy w ramach gminy oraz na szczeblu regionalnym.

Prezentacja dotycząca projektu zintegrowanego LIFE

Prezentacja dotycząca koncepcji Ekodoradców