Green Week w Bochni

Green Week w Bochni

21-25 maja obchodzimy GREEN WEEK (Zielony Tydzień) i z tej okazji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni odbyły się zajęcia poświęcone ochronie powietrza.

Zajęcia poprowadziła Ekodoradczyni Urzędu Miasta Bochnia. Uczestniczyło w nich 31 uczniów klas V. Na początku Ekodoradczyni opowiedziała o projektu LIFE oraz o swoich doświadczeniach w jego realizacji. Następnie wyświetlony został film edukacyjny „Smog i jego konsekwencje” przygotowany przez Krakowski Alarm Smogowy. W dalszej części zajęć odbyła się dyskusja na temat zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na nasze zdrowie. Uczniowie otrzymali karty pracy „smog laboratorium” i kolejno bez problemu rozwiązali umieszczone w nich zadania na temat źródeł i skutków zanieczyszczenia powietrza.

Zajęcia pokazały, że dla młodych osób życie w czystym środowisku jest zdecydowanie ważne, a ich świadomość ekologiczna pozwoli na osiągnięcie celu projektu LIFE tj. poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.

Na pamiątkę zajęć każdy uczeń otrzymał przypinkę z hasłem „Strażnik czystego powietrza”.

Zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

[easy_image_gallery gallery=”558″]