Przeglądy termowizyjne budynków mieszkalnych w Bochni

Termowizja w Bochni

W dniach 4 – 15 lutego br. ekodoradca wykonywał przeglądy termowizyjne budynków na terenie Bochni. Każdy budynek emituje ciepło, które ucieka bezpowrotnie do atmosfery. W naszym interesie jest aby, było go jak najmniej. Zużyjemy wtedy mniej energii na ogrzewanie i obniżymy rachunki. Badania kamerą termowizyjną pomogły ocenić stan izolacji termicznej oraz szczelność stolarki budowlanej w 38 budynkach mieszkalnych na terenie Bochni.

Zasady funkcjonowania termowizji

Termowizja to bezkontaktowa ocena rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Polega na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego (0 Kelvinów = -273,15oC). Promieniowanie podczerwone jest przetwarzane przez kamerę termowizyjną na kolorową mapę temperatur zwana termogramem. Miejsca cieplejsze na powierzchni zewnętrznej odpowiadają gorzej izolowanym obszarom przegrody, niska temperatura powierzchni może świadczyć o dobrych właściwościach izolacyjnych przegrody.

Przeprowadzanie pomiarów termowizyjnych

Zewnętrzne badania termowizyjne budynków należy przeprowadzać w następujących warunkach:

  • różnica pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu i temperaturą zewnętrzną powinna być minimum 15K,
  • pomiary należy przeprowadzać w warunkach braku oświetlenia słonecznego (przed wschodem słońca lub po jego zachodzie bądź w dzień pochmurny),
  • nie należy przeprowadzać badań termowizyjnych na zewnątrz jeżeli pada deszcz, śnieg bądź jest gęsta mgła,
  • ściany powinny być suche,
  • budynek powinien być stabilnie nagrzany (wybrać okres ustabilizowanej temperatury zewnętrznej),
  • nie należy otwierać okien podczas badania,
  • należy unikać ostrych kątów wykonywania zdjęć termowizyjnych.