Obchody Zielonego Tygodnia w gminie Iwkowa

Obchody Zielonego Tygodnia w gminie Iwkowa

W ramach obchodów Zielonego Tygodnia (ang. GREEN WEEK) w gminie Iwkowa, Ekodoradca przeprowadził 24 maja zajęcia w Szkole Podstawowej w Iwkowej.

Uczniowie dowiedzieli się o stanie jakości powietrza w swojej gminie, ale również o przyczynach powstawania zanieczyszczeń. Przedstawione zostały sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza oraz działania jakie podejmuje Gmina Iwkowa na rzecz poprawy jakości powietrza.

W zorganizowanych spotkaniu wzięła udział klasa 4b. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w prelekcjach, a także bardzo chętnie odpowiadali na pytania związane z ekologią. Po zakończonych zajęciach każdy uczeń mógł zadać pytanie Ekodoradcy, pogłębić swoją wiedzę i zaspokoić ciekawość na tematy związane z ochroną powietrza.

[easy_image_gallery gallery=”634″]