Blisko 1,5 mln zł dotacji dla 155 gospodarstw na wymianę kotłów

spotkanie informacyjne dotyczące wymiany starych kotłów węglowych w Szczurowej

W dniu 15 maja 2018 r. w sali budynku Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wymiany starych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, dla osób które zakwalifikowały się do wymiany pieców.

Podczas prezentacji Ekodoradczyni Gminy Szczurowa przedstawiła szczegółowe wymogi jakie muszą spełnić mieszkańcy aby otrzymać dotację i prawidło ją rozliczyć oraz jakie grożą konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad programu. Zostały również omówione zapisy umowy oraz regulaminu przyznania dotacji.

Po omówieniu głównych kwestii mieszkańcy zadawali szereg pytań, na które Ekodoradczyni  starała się jak najdokładniej odpowiedzieć, by rozwiać wszelkie wątpliwości zgromadzonych osób.

Na koniec część osób została na konsultacje indywidualne, w celu omówienia m.in. zapisów z wykonanych ocen energetycznych.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Gminę Szczurowa projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

[easy_image_gallery gallery=”381″]