Spektakl teatralny „Baron Smog” w Zaborowie, Strzelcach Wielkich i Szczurowej

baron smog

Z okazji obchodów Dnia Ziemi w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, w Szkole Podstawowej w Zaborowie oraz w OSP Strzelce Wielkie odbył się spektakl teatralny pt.: „Baron Smog” wystawiony przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury.

Niska emisja, smog, zanieczyszcze­nie powi­etrza, seg­re­gacja odpadów – to najważniejsze tematy, które zostały przed­staw­ione w spek­taklu eko­log­icznym zorganizowanym dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Szczurowa.

Tytułowy bohater przed­staw­ienia Baron Smog dąży do tego, aby ziemia i powi­etrze były zanieczyszc­zone. Wybiera na swoją „prawą rękę” małą dziew­czynkę Tosię, która ma mu pomóc w real­iza­cji niec­nego planu zapanowa­nia nad światem. Jed­nak jest ktoś, kto czuwa nad Tosią i wraz z widzami dołoży wszel­kich starań, by pokrzyżować plany złego Barona.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i aktywne uczestnictwo.

Spektakl odbył się w ramach realizowanego przez Gminę Szczurowa projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

[easy_image_gallery gallery=”746″]