Green week w gminie Szczucin

22 maja z okazji „Zielonego Tygodnia” (ang. GREEN WEEK) zostały przeprowadzone zajęcia w zakresie ochrony powietrza w Szkole Podstawowej w Szczucinie.

Ekodoradca zapoznał uczniów klasy 3 o stanie jakości powietrza w swojej gminie oraz krótko scharakteryzował na czym polega jego praca. W ramach zajęć uczniom przedstawiony został problem smogu, sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza oraz działania jakie Gmina Szczucin podejmuje na rzecz poprawy jakości powietrza.

W zorganizowanym spotkaniu wzięła udział cała klasa „3 d”, licząca około 20 osób. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a także bardzo chętnie odpowiadali na pytania dotyczące ochrony powietrza.

[easy_image_gallery gallery=”414″]