Podsumowanie wydarzenia „Posprzątaj z Nami Małopolskę! 2023” skierowana do przedszkoli i szkół podstawowych w gminie Szczucin

Gmina Szczucin wzięła udział w wydarzeniu „Posprzątaj z Nami Małopolskę!” Do udziału w akcji zostały zaproszone wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe.

Od 17.04.2023 do 21.04.2023 r. uczniowie szkół wzięli udział w prelekcjach mających na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, ich odpowiedzialności za środowisko naturalne, kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej, zwrócenie uwagi na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych, odpowiedzialności za stan środowiska, przeniesienie postaw na praktykę codzienną oraz propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu.

Akcja miała również na celu pokazanie, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko zbiórka śmieci, ale głównie zmiana nawyków w codziennym życiu (segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami).

W ramach akcji ekologicznej „Posprzątaj z nami Małopolskę” zorganizowano 11 wyjść w celu sprzątania terenów gminy Szczucin. W akcji uczestniczyło 11 grup, w sumie prawie 1 300 osób.

Wszystkim uczestnikom akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę! 2023” serdecznie dziękujemy!