#EUGreen Week w gminie Bobowa

Małopolskie gminy włączyły się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (ang. Green Week). Warsztaty i konkursy ekologiczne w szkołach, akcje sadzenia drzew, ekostoiska na piknikach – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników Małopolskiego Zielonego Tygodnia

Tak „Europejski Zielony Tydzień – #GreenWeek2023” rozpoczęli uczniowie SP w Jankowej

5 czerwca br. uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej wzięli udział w terenowych warsztatach przyrodniczych.  Zajęcia odbyły się na terenie Strefy Przyrodniczo – Geologicznej w Bobowej.

Przedstawione na tablicach treści i miniaturowe wzniesienia geologiczne zbudowane ze skał charakterystycznych dla danych regionów, pozwoliły uczniom poznać walory i osobliwości przyrodnicze ekosystemów górskich -Tatr, Pienin, Beskidów i Gór Świętokrzyskich.
W pierwszej części warsztatów ekologicznych, uczniowie uzupełniali karty pracy. Następnie z wielkim zainteresowaniem rozwiązywali zadania ukryte pod QR kodami z zakresu: przyrody, biologii, i ochrony środowiska oraz gromadzili skarby w pudełkach przyrodniczych.
Po dużej aktywności umysłowej przyszedł czas na relaks w strefie sportowo-rekreacyjnej. Następnie uczniowie w grupach opracowali trasę podchodów zostawiając zadania do wykonania. Kolejne grupy uczniów podążały za wskazówkami, odszukując ukryte w terenie zadania do realizacji.

Rowerem przed siebie

Natomiast w  strefie „Ruchu Drogowego” uczniowie klasy IV w asyście wychowawcy zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową. Egzamin polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem przestrzegania przepisów ruchu drogowego i umiejętności prawidłowej techniki jazdy. Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał zaproszony policjant z Posterunku Policji w Bobowej.
Zajęcia w połączeniu z bezpośrednim kontaktem z przyrodą i krajobrazem przyczyniły się do głębszego ich poznania. Zdobyta wiedza i doświadczenia zaowocują wzrostem świadomości ekologicznej.

„Europejski Zielony Tydzień” w SP Wilczyska

W ramach #EUGreenWeek 2023 uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilczyskach mieli możliwość podczas zielonego spaceru zapoznać się z ekosystemem środowiska naturalnego (lądowego i wodnego). Starsi na zajęciach poznawali odnawialne źródła energii. Dowiedzieli się co można zrobić z elektrośmieciami. Najmłodsi natomiast poznawali środowisko i zagadnienia ekologiczne przygotowując kolorowanki i krzyżówki.

Wszystkie zajęcia i spotkania miały na celu zwiększenie świadomości ekologiczną uczniów.