#EUGreen Week w gminie Ropa

Małopolskie gminy włączyły się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (ang. Green Week). Warsztaty i konkursy ekologiczne w szkołach, akcje sadzenia drzew, ekostoiska na piknikach – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników Małopolskiego Zielonego Tygodnia

Dnia 1 czerwca 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ropie pracownik Urzędu gminy spotkał się z klasą 6. Na spotkaniu wyświetlono prezentacje pod tytułem ” Smog czy smok”. Na podstawie prezentacji trwała dyskusja na temat: smogu, mechanizmów jego powstawania, źródeł zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania powstawania smogu oraz konsekwencjach oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Rozmawiano także o jakości powietrza w najbliższej okolicy. Uczniowie dowiedzieli się jak można sprawdzić jakość powietrza i jak odczytywać wyniki z miernika.