#EUGreen Week w gminie Szczucin

Małopolskie gminy włączyły się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (ang. Green Week). Warsztaty i konkursy ekologiczne w szkołach, akcje sadzenia drzew, ekostoiska na piknikach – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników Małopolskiego Zielonego Tygodnia.

Aby odetchnąć pełną piersią

W ramach Green Week, gmina Szczucin zorganizowała cykl spotkań z uczniami szkoły podstawowej w Szczucinie. Spotkania miały na celu edukację na temat ochrony jakości powietrza. Inicjatywa ta podnosi świadomość dzieci na temat znaczenia dbania o naszą planetę oraz zachęcenie ich do podejmowania proekologicznych działań.
Spotkania odbywały się podczas zielonego tygodnia, poświęconego ekologii i zrównoważonemu rozwojowi. Celem tych spotkań było zwrócenie uwagi na problem smogu. Przedstawiono uczniom przyczyny jego powstawania oraz skutki dla zdrowia i środowiska. Dzięki temu, uczniowie klas I-III mogły lepiej zrozumieć wpływ zanieczyszczeń na nasze codzienne życie i zacząć podejmować działania mające na celu jego ograniczenie.

Zacznijmy od siebie

Omówiono tematy takie jak: efektywne korzystanie z energii, zmiana nawyków konsumenckich, ograniczenie emisji spalin z pojazdów czy promowanie odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu, dzieci zyskały świadomość, że nawet małe codzienne działania mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska.