#EUGreen Week w Mieście Kraków

Małopolskie gminy włączyły się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (ang. Green Week). Warsztaty i konkursy ekologiczne w szkołach, akcje sadzenia drzew, ekostoiska na piknikach – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników Małopolskiego Zielonego Tygodnia

Czym jest Green Week?

Europejski Zielony Tydzień oraz Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma zwrócić szczególną uwagę na istniejące problemy oraz niebezpieczeństwa jakie powstają w wyniku lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej. Dzień ten przypomina z jakimi problemami ekologicznymi boryka się nasza planeta oraz zachęca do działań na rzecz jej ochrony.

Doradcy ds. klimatu i środowiska podczas wydarzenia, które odbyło się 6 czerwca br. przygotowali dla mieszkańców Quiz. Zadania obejmowały tematykę związaną ze zmianami klimatu, adaptacją miast do zmian klimatycznych, transportem oraz gospodarką odpadami. Doradcy rozmawiali z mieszkańcami Krakowa o konsekwencjach zmian klimatu, które obserwowane są obecnie oraz o przewidywanych prognozach na przyszłość. Przedstawiono również sposoby przeciwdziałania zmianom klimatu oraz wskazano obszary, w których należy podjąć działania. Dodatkowo każdy z uczestników mógł nauczyć się rozpoznawać chmury na podstawie materiałów naukowych.