#EUGreen Week w mieście Limanowa

Małopolskie gminy włączyły się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (ang. Green Week). Warsztaty i konkursy ekologiczne w szkołach, akcje sadzenia drzew, ekostoiska na piknikach – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników Małopolskiego Zielonego Tygodnia

Zajęcia w ramach #GreenWeek odbyły się 5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 w Limanowej z udziałem uczniów pierwszej klasy. Przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z jakością powietrza i wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka i przyrodę. Do zajęć wykorzystano wielkoformatową grę edukacyjną. Przedstawiono również prezentację, podczas której omówiono przykłady działań wykonanych w ramach programu LIFE w mieście Limanowa. Ponadto ekodoradca obsługiwał punkt informacyjno-konsultacyjny Czyste Powietrze w Urzędzie Miasta .