Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Gminie Czernichów

ETZT plakat

Kolejny raz Gmina Czernichów angażuje się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT). Działania prowadzone w ramach ETZT mają na celu propagowanie ekologicznych form transportu takich jak komunikacja zbiorowa, rowerowa czy ruch pieszy. W tym roku pod hasłem „Czyste powietrze wspólna sprawa” 20 września 2020r. zorganizowane zostanie rowerowe zwiedzanie Gminy Czernichów. Gra terenowa polegać będzie na przejeździe rowerowym lub przejściu przez miejsca ciekawe pod względem turystycznym. W 5 punktach będą wydawane pakiety startowe:

  • Parking przy Urzędzie Gminy – firma Starcomp, stanowisko ekodoradcy,
  • Przegini Duchownea (Kajasówka) parking leśny – Lasy Państwowe, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
  • Parking przy Szkole Podstawowej w Kamieniu – Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”, „Towarzystwo przyjaciół Kamienia”
  • Wiata rowerowa w Rybnej na ul. Dolnej – Biblioteka Publiczna Czernichów,
  • Wołowice, Wzgórze Krzemiennik – „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice”

 W związku z tym, że głównymi tematami tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu są natura i bioróżnorodność do współpracy zaproszono m.in. pracowników Lasów Państwowych oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Ponadto ekodoradca w punkcie przy Urzędzie Gminy Czernichów będzie prowadził działania informacyjno-edukacyjne na temat zapisów uchwały antysmogowej oraz możliwości pozyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji. O godzinie 12.30 nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego „Odkrywam Gminę Czernichów na rowerze”.