KONKURS Czyste Powietrze Wspólna Sprawa – MÓJ POMYSŁ NA EKOLOGICZNĄ TORBĘ

torba

Wójt Gminy Czernichów ogłasza konkurs dla wszystkich mieszkańców i sympatyków gminy Czernichów – dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej oraz zachęcenie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w szczególności na rzecz ochrony powietrza poprzez codzienne zachowania i wybory związane między innymi z prawidłową gospodarką odpadami.

Prace do konkursu można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych:
• zaprojektowanie i wykonanie zdobień na gładkiej materiałowej lub papierowej ekologicznej torbie, nawiązujących do treści związanych z ochroną środowiska naturalnego, a w szczególności z ochroną powietrza;
• kompleksowe wykonanie torby z wykorzystaniem odpadów np. starych ubrań, zużytych opakowań, którym w ten sposób twórca da „drugie życie”.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Czernichów do dnia 17 czerwca 2019 r. do godz.17.00.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Klienta UG oraz na stronie internetowej www.czernichow.pl w dniu 19 czerwca 2019 r. a laureaci powiadomieni telefonicznie.

Informacji udziela ekodoradca Agnieszka Smaga – agnieszka.smaga@czernichow.pl, tel. 12 270 21 04 wew. 104.