Obchody Zielonego Tygodnia w gminie Kocmyrzów-Luborzyca

Zielony Tydzień w gminie Kocmyrzów-Luborzyca

W ramach obchodów Zielonego Tygodnia (ang. GREEN WEEK) w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, Ekodoradca przeprowadził 22 maja zajęcia w Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie.

Uczniowie dowiedzieli się o stanie jakości powietrza w swojej gminie, ale również o przyczynach powstawania zanieczyszczeń. Przedstawione zostały sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza oraz działania jakie podejmuje Gmina Kocmyrzów-Luborzyca na rzecz poprawy jakości powietrza.

W zorganizowanych łącznie 3 spotkaniach wzięło udział 106 uczniów z klas 1-7. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w prelekcjach, a także bardzo chętnie odpowiadali na pytania związane z ekologią. Po zakończonych zajęciach każdy uczeń mógł zadać pytanie Ekodoradcy, pogłębić swoją wiedzę i zaspokoić ciekawość na tematy związane z ochroną powietrza.

[easy_image_gallery gallery=”334″]