Poprawa jakości powietrza w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca

kocmyrzow luborzyca nakladka

W ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza Gmina Kocmyrzów Luborzyca włączyła się w realizację projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, prowadzoną przez Województwo Małopolskie. W ramach projektu zorganizowano mnóstwo akcji i wydarzeń dla mieszkańców.

Greenweek

W ramach obchodów tygodnia ”Green Week” w czerwcu 2018 roku– Ekodoradca zorganizował zajęcia edukacyjne wraz z prezentacja multimedialną pt. „Jakość powietrza w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca” z uczniami Szkoły w Kocmyrzowie.

W zorganizowanych łącznie 3 spotkaniach wzięło udział 106 uczniów z klas 1-7. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w prelekcjach, a także bardzo chętnie odpowiadali na pytania związane z ekologią. Po zakończonych zajęciach każdy uczeń mógł zadać pytanie Ekodoradcy, by pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z ochroną powietrza.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

W 2019 roku Ekodoradca włączył się w promowanie działań związanych z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu. W związku z tym, zachęcał mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej. Zrealizowano także zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców gminy wraz z konkursem pt. „Jak podróżować nie trując środowiska”. W tym celu Ekodoradca odbył wizytę w Przedszkolu Samorządowym Akademia Przedszkolaka w Luborzycy i Wesoła Gromadka w Dojazdowie. Z przedszkolakami przeprowadzono pogadankę dotyczącą ochrony powietrza i ekologicznego podróżowania. Dzieci stworzyły prace pokazujące alternatywne możliwości podróżowania przyjazne dla środowiska. Laureatów nagrodzono gadżetami nadesłanymi z Ministerstwa Infrastruktury jak również zakupionymi przez Urząd Gminy w ramach programu LIFE.

„Bio odpadów nie spalamy, bo o czyste powietrze dbamy!”

To przedsięwzięcie w ramach którego zaangażowane zostało około 2000 osób! Wydarzenie polegało na przeprowadzeniu prelekcji w październiku przez ekodoradcę Gminy Kocmyrzów – Luborzycy, panią Anetę Caba we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminnym. Podczas prezentacji przedszkolaki i uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo kompostować bioodpady i jakie z tego wynikają korzyści dla środowiska. Dodatkowo omówiony został temat szkodliwości spalania bioodpadów, takich jak skoszona trwa, liście, gałęzie.

W dniu 15 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na zaprojektowanie plakatu promującego kompostowanie i nie spalanie bioodpadów. Wręczenie nagród poprzedzone zostało wykładem ekodoradcy Gminy na temat szkodliwości zanieczyszczenia powietrza oraz zapisów uchwały antysmogowej.

Ekofestyn pt. ”Śmieci segregujemy w zieleni żyjemy”.

24.11.2019 r. na terenie nowo wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kocmyrzowie odbył się Ekofestyn pt. ”Śmieci segregujemy w zieleni żyjemy”. Podczas festynu wydzielono strefy, gdzie pracownicy urzędu gminy edukowali mieszkańców

Pierwszą strefą było „KOMPOSTUJESZ – ZYSKUJESZ CZARNE ZŁOTO OGRODNIKA”, w której zebrani mieszkańcy zostali zapoznani przez pracowników z ideą kompostowania.
W kolejnej – „ZAPAKUJ SIĘ ŚLICZNIE – EKOLOGICZNIE” przy pomocy Pań ze Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów „Jesienny Liść” odbyło się szycie toreb na zakupy ze starych zasłon i firan.
W strefie „DRUGIE ŻYCIE RZECZY” dzieci malowały wcześniej przygotowane karmniki dla ptaków, które powstały z surowców wtórnych, oraz deseczek oddanych przez mieszkańców na PSZOK.
„PODAJ DALEJ” to strefa, w której odebrano ubrania, koce, poduszki i tekstylia przyniesione przez mieszkańców, a następnie przekazano osobom potrzebującym i do schroniska dla zwierząt. W sektorze „GRAJ W EKOKOLORY” ekodoradca przeprowadził pogadankę na temat segregacji odpadów komunalnych oraz szkodliwości palenia śmieci w paleniskach domowych. Nagrodą za uczestnictwo były eko-gry planszowe oraz dyplomy małego ekologa.
W ostatniej strefie „WIESZ CO JESZ” zapewniono uczestnikom pikniku zdrowy poczęstunek z owoców i warzyw.

Festyn zorganizowało Stowarzyszenie Gmina Aktywna+ oraz Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Tomasz Urynowicz. Wydarzenie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Samorządu Gminy.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca:

kosmyrzow infografika