Ekodoradcy Piknikują w Zieleni

„Bądź Eko w Krakowie”

W czerwcu krakowscy Doradcy Energetyczni kontynuowali cykl plenerowych spotkań z mieszkańcami. Spotkać można ich było na Rodzinnym Pikniku Ekologicznym „Bądź Eko w Krakowie” zorganizowanym przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w dniu 23 czerwca na Bulwarze Kurlandzkim.

Osoby, które w tym dniu odwiedziły Miejską Plażę mogły odebrać sadzonkę roślin pyłolubnych, wziąć udział w grze miejskiej „Gram o zielone miasto”, czy poćwiczyć wspólnie podczas organizowanej specjalnie dla nich Eko-ZUMBIE! Na stoiskach Urzędu Miasta mogli dowiedzieć się czym jest elektrosmog, na czym polega Krakowski Program Małej Retencji, jak z pomocą miasta usunąć zalegające na budynkach wyroby azbestowe.Ekodoradcy Piknikują w ZieleniEkodoradcy Piknikują w Zieleni

Wśród czekających na krakowian atrakcji Doradcy Energetyczni, zatrudnieni w ramach projektu LIFE Małopolska, zorganizowali punkt informacyjny na temat programu dofinansowań do zmiany systemu ogrzewania, gdzie zainteresowane osoby mogły uzyskać kompleksową wiedzę co zrobić by ogrzewać swe domy w sposób przyjazny środowisku.

Dla najmłodszych czekały gry i zabawy o tematyce proekologicznej oraz drobne upominki stanowiące pamiątkę zdobytej wiedzy.Ekodoradcy Piknikują w ZieleniEkodoradcy Piknikują w Zieleni

„Piknikuj w Zieleni”

Kolejnym plenerowym wydarzeniem, w którym wzięli udział ekodoradcy były pikniki zorganizowane w ramach cyklicznej akcji „Piknikuj w Zieleni” w Parku Krakowskim 1 lipca oraz w Parku Bednarskiego 14 lipca.

Akcja „Piknikuj w Zieleni” ma charakter cykliczny i od kilku lat wpisuje się w letni kalendarz imprez organizowanych w Krakowie, z roku na rok ciesząc się coraz większą popularnością wśród mieszkańców.  Wydarzenia organizowane są na terenie krakowskich parków, aby promować spędzanie wolnego czasu w gronie rodziny na  świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Podczas pikników można skorzystać z bogatej oferty warsztatów, zajęć sportowych dla dzieci  i różnego rodzaju animacji, skierowanych zwłaszcza
do najmłodszych krakowian. Nie brakuje jednak także atrakcji dla dorosłych.

Na odwiedzających pikniki czekają także wystawcy z różnego rodzaju przekąskami. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie i opuści park najedzony.

W tym roku Pikniki gościły już w Parku Krakowskim, Parku Kościuszki, Parku Ratuszowym, Parku Jordana, Parku Jerzmanowskich i Parku Bednarskiego. W lipcu organizatorzy zapraszają do parku Bednarskiego i Krakowskiego, a w sierpniu nad Zalew Nowohucki i do Parku Decjusza. W wrześniu akcja wróci do Parku Krakowskiego i Bednarskiego.

Więcej informacji na temat akcji „Piknikuj w Zieleni” znajdą Państwo pod adresem: http://www.piknikkrakowski.pl/ Ekodoradcy Piknikują w ZieleniEkodoradcy Piknikują w ZieleniNa piknikach nie mogło zabraknąć krakowskich Doradców Energetycznych. Punkt informacyjno- doradczy na temat zmiany systemu ogrzewania prowadzony przez ekodoradców cieszył się powodzeniem wśród mieszkańców miasta. Zarówno tych starszych, którzy mogli pogłębić swoją wiedzę czy uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację, jak i młodszych, którzy dzięki ekologicznym łamigłówkom przygotowanym przez doradców uczyli się jak dbać o otaczające ich środowisko. Dla najmłodszych czekały atrakcyjne nagrody.

Ekodoradcy Piknikują w ZieleniEkodoradcy Piknikują w Zieleni

Najbliższy piknik w którym wezmą udział krakowscy Doradcy Energetyczni odbędzie się 28 lipca w Parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie.

Już dziś serdecznie zapraszamy !

 

Więcej informacji na temat prowadzonych przez ekodoradców akcji znajdą Państwo pod adresem: http://www.ekocentrum.krakow.pl/

[easy_image_gallery gallery=”755″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).