Kraków świętuje Tydzień Zrównoważonego Transportu

11 EMW Cyclist Female with Baby

     Już po raz dwudziesty Kraków włącza się w realizację zainicjowanego przez Unię Europejską Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ang. European Mobility Week).

Tegoroczna edycja Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbyła się pod hasłem „Chodź z nami!”. Podczas wydarzeń zwracano szczególną uwagę na kwestię bezpiecznego ruchu pieszo- rowerowego. Podkreślano znaczenie tej niedocenianej w ostatnim czasie formy transportu.

Chodź z nami!

W dniach 16-22 września na krakowian czekało wiele atrakcji promujących ekologiczne systemy transportu. Przede wszystkim zwracano uwagę na wielorakie korzyści płynące z transportu pieszego czy rowerowego. Podczas wydarzeń promowano także sieć parkingów Park&Ride. Podkreślano również kwestię poprawnego parkowanie pojazdów w przestrzeni miejskiej w ramach kampanii „Wystarczy jeden metr”. Na krakowskich ulicach spotkać można było Policje, Inspekcję Transportu Drogowego oraz Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK przeprowadzające kontrole emisji spalin w pojazdach.

     Jak co roku, dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany na Rondzie Mogilskim w dniach 17-18 września event „Jestem Eko w Krakowie”. Podczas pikniku można było sprawdzić stan techniczny roweru, złożyć wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Miejskiej czy wziąć udział w pokazie pierwszej pomocy, badaniach spirometrycznych czy badaniu ciśnienia. Ponadto osoby odwiedzające w tym czasie Rondo Mogilskie mogły otrzymać sadzonki roślin ozdobnych i pyłolubnych.

Ponadto wydział ds. Jakości Powietrza UMK zorganizował punkt informacyjno-doradczy, w ramach którego Doradcy Energetyczni  odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące możliwości ubiegania się o dotację do zmiany systemu ogrzewania, odnawialnych źródeł energii czy termomodernizacji budynków. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Na milusińskich czekały gry i zabawy o charakterze proekologicznym za udział w których otrzymać mogli pamiątkowe nagrody.

Dodatkową atrakcją mającą przekonać krakowian do podróży komunikacją miejską, były bezpłatne przejazdy wprowadzone w Dniu bez samochodu – 22 września.