Rodzinne świętowanie w Parku Jordana

IMG 20190519 163645

19 maja na terenie Parku im. Henryka Jordana miało miejsce wielkie wydarzenie pleneroweŚwięto Rodziny Krakowskiej. Na krakowian już po raz ósmy czekało mnóstwo atrakcji i dobrej zabawy.

4

W pięciu tematycznych strefach (zdrowia i profilaktyki, sportu i rekreacji, ekologii i zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa oraz rodzin) na odwiedzających czekał szereg interesujących wydarzeń, prelekcji, konkursów i zabaw związanych z tematyką tegorocznej edycji „Z rodziną po zdrowie”

Na pasjonatów tańca w godzinach popołudniowych czekał parkiet taneczny, gdzie prezentowały się formacje taneczne młodzieżowych domów kultury. Po południu na krakowian czekała potańcówka przy dźwiękach Boba Jazz Band.

IMG 20190519 165140
IMG 20190519 161018

W strefie ekologii i zdrowego trybu życia swoje stoisko zorganizowali krakowscy Doradcy Energetyczni. Punkt informacyjny powstał w ramach obchodów Green Weeku, czyli Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej będącego coroczną okazją do debaty i dyskusji na temat ochrony środowiska. Głównym organizatorem wydarzenia jest Generalna Dyrekcja ds. Środowiska Komisji Europejskiej.

IMG 20190519 163645

Wszyscy chętni mogli uzyskać tam informacje o prowadzonych przez miasto programach dotacyjnych i działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza. Na najmłodszych uczestników pikniku czekał szereg quizów i łamigłówek poświęconych tematyce ekologicznej. Każdy, kto dzielnie wykonał zadanie, mógł liczyć na drobne upominki. Choć pogoda momentami płatała figle, chętnych do pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska nie zabrakło.

Święto Rodziny Krakowskiej odbywa się w ramach gminnej kampanii „Kraków stawia na rodzinę!”. Celem kampanii jest promowanie wartości rodzinnych, zdrowego stylu życia oraz wzmocnienie pozytywnego modelu rodziny, jako wielopokoleniowej instytucji, w której każdy, także najmłodszy jej członek, zajmuje ważne miejsce. Duży nacisk kładzie się na promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Patronat nad kampanią objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).