Alarm w Gminie Liszki

Alarm w Kryspinowie i w Piekarach!

W dniach 19-20.04.2018 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach mieszkańcy gminy Liszki spotkali się z Panem Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego. Mieszkańcy wysłuchali między innymi  wykładu na temat wpływu smogu na jakość życia.

Sezon „smogowy” już dobiega końca…

…jednak z całą pewnością powróci za kilka miesięcy. Tym bardziej cieszy fakt, że na spotkaniach była wysoka frekwencja. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych. Uczniowie z najmłodszych klas przygotowali krótki występ w nawiązaniu do Światowego Dnia Ziemi. Mieszkańcy mieli okazję zadać pytania ekspertowi z Polskiego Alarmu Smogowego. Pojawiały się pytania dotyczące wpływu pobliskiego lotniska oraz autostrady A4 na jakość powietrza w gminie Liszki. Mieszkańcy pytali także o pojazdy zasilane paliwem diesel i konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Oba spotkania były zrealizowane w ramach pilotażowego projektu pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). Celem projektu jest kształtowanie świadomości dzieci i dorosłych na temat wpływu jakości powietrza na zdrowie.

Czujniki jakości powietrza

Ponadto, oprócz wykładów i prelekcji, w ramach pilotażu w szkołach zamontowano czujniki jakości powietrza dokonujące pomiaru w czasie rzeczywistym zarówno wewnątrz budynku, jak i zewnątrz. Wyniki pomiaru prezentowane są na portalu projektu https://esa.nask.pl/map oraz na ekranach informacyjnych w szkołach.

Dane zbierane przez czujniki umożliwią uczniom nie tylko bieżące obserwowanie jakości powietrza, ale także wykonywanie pod kierunkiem nauczycieli własnych badań i obserwacji stanu jego czystości oraz zmian, dokonujących się pod wpływem czynników atmosferycznych.

Projekt jest realizowany dzięki współpracy Gminy Liszki z Krakowskim Alarmem Smogowym, Polskim Alarmem Smogowym, NASK – państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze

W całej Polsce programem objęto tylko 10 szkół.

W ciągu dwóch dni w wydarzeniu zorganizowanym przez Gminę Liszki wzięło udział ok. 90 osób.

[easy_image_gallery gallery=”917″]