Chrońmy Ziemię – to nic trudnego, zróbmy dla niej coś dobrego

img,gcsi,3A5A4AA450992D46572718A8D2EF4F45138F4BDF,mpid,7,maxwidth,1920,maxheight,867 5

Z Okazji Światowego Dnia Ziemi Ekodoradca z gminy Liszki zorganizował konkurs ekologiczno- plastyczny skierowany do najmłodszych. Towarzyszącym hasłem było: „CHROŃMY ZIEMIĘ – TO NIC TRUDNEGO, ZRÓBMY DLA NIEJ COŚ DOBREGO”. Tematem przewodnim było nadanie drugiego życia odpadów. Przesłano mnóstwo prac, a dzieci wykazały się dużą pomysłowością. Przy wykonywaniu prac wykorzystano m.in.: torebki foliowe, makulaturę, puszki, kapsle, zakrętki, plastikowe butelki czy rolki po papierze toaletowym.

Celem konkursu było pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. A w szczególności aspektów związanych z segregowaniem i recyklingiem odpadów oraz ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami. Mamy nadzieję, że konkurs rozwinął wśród dzieci i młodzieży postawę proekologiczą. Zdobyte nawyki przyczynią się w przyszłości do większej odpowiedzialności za stan środowiska.

Konkurs odbywał się w ramach w ramach projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.