Dzień Czystego Powietrza w Szkole Podstawowej nr 1 w Kaszowie

W listopadzie 2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaszowie obchodzili „Dzień czystego powietrza”. Podczas wydarzenia napisali „List do sąsiada”. Celem listu było przekonanie sąsiada do wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Była to także doskonała okazja do poszerzenia wiedzy uczestników wydarzenia na temat zanieczyszczenia powietrza, jego źródeł, skutków i metod zapobiegania.

Najciekawsze prace zaprezentowane zostaną na stronie internetowej: powietrze.malopolska.pl oraz nagrodzone drobnymi upominkami.