Edukacja ekologiczna najmłodszych

Na zajęciach w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Kaszowie odbyło się spotkanie z ekodoradcą.

Dzieci miały możliwość obejrzenia ciekawego filmu przyrodniczego o tematyce ekologicznej, nauki prawidłowej segregacji odpadów, poznania racjonalnych sposobów gospodarowania odpadami i możliwości ich wtórnego wykorzystania. Po zakończonej lekcji uczestnicy otrzymali upominki.

Kształtowanie świadomości ekologicznej związanej z ochroną powietrza, to cel edukacji od najmłodszych lat. Ekodoradcy projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze to prawdziwi edukatorzy, którzy prawdziwie angażują się w działania na rzecz czystego powietrza. Często odwiedzają szkoły, gdzie dzielą się swoją wiedzą z młodymi uczniami. Jedna z misji Ekodoradców to przekazanie dzieciom istotnych informacji na temat ochrony powietrza i dbałości o środowisko. Wszystko po to by budować świadomość ekologiczną przyszłych pokoleń.