Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach i Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie biorą udział w pilotażowym projekcie pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). W całej Polsce programem objęto tylko 10 szkół. Celem programu jest kształtowanie świadomości dzieci i dorosłych na temat wpływu jakości powietrza na zdrowie.

Czujniki jakości powietrza dokonują pomiarów w czasie rzeczywistym zarówno wewnątrz budynku, jak i zewnątrz. W szkole zamontowane zostały ekrany, na których wyświetlane są wyniki pomiaru (m.in.: pyły PM 2,5; PM10). Zebrane dane wysyłane są za pośrednictwem sieci WiFi, sieci Internet oraz sieci OSE. Dane prezentowane są na portalu projektu oraz na ekranach informacyjnych w szkołach. Na ekranach prezentowane są również treści edukacyjne w formie prostych pytań i odpowiedzi.

Na stronie esa.nask.pl/map istnieje możliwość śledzenia wyników na bieżąco. Dane zbierane przez czujniki umożliwią uczniom nie tylko bieżące obserwowanie jakości powietrza, ale także wykonywanie pod kierunkiem nauczycieli własnych badań i obserwacji stanu jego czystości oraz zmian, dokonujących się pod wpływem czynników atmosferycznych.

Na podstawie dotychczasowym pomiarów zaobserwować można, iż w wietrzne dni, stężenia pyłów w pomieszczeniach bywają znacznie większe niż na zewnątrz, dlatego warto wietrzyć mieszkania i klasy, gdy tylko stan powietrza na to pozwala. W ramach pilotażu w szkołach odbywać się będą zajęcia  nt. smogu dedykowane dla dzieci i młodzieży, ale również dla mieszkańców gminy Liszki.Obecnie na terenie gminy Liszki rozlokowanych jest 7 sensorów jakości powietrza.

Projekt jest realizowany dzięki współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym, Polskim Alarmem Smogowym, NASK – państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji z Gminą Liszki.