Jak ekologicznie prowadzić biznes?

20200312 092043-1024x576

W dniu 12 marca mieszkańcy gminy Liszki mieli możliwość zasięgnąć wiedzy dot. aspektów środowiskowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Spotkanie przeprowadził ekodoradca dla biznesu, który udzielał zainteresowanym wyczerpujących odpowiedzi.

W trakcie indywidualnych konsultacji przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje na temat najważniejszych kwestii środowiskowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Najczęściej poruszanymi tematami była m.in. baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Dużą popularnością cieszyły się także informacje dot. możliwości wdrażania w podmiotach gospodarczych nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. Zainteresowani dowiedzieli się jak uzyskać dofinansowanie zarówno z zakresu ekoinnowacji, jak i energii odnawialnej, czy też efektywności energetycznej. Przedsiębiorcy mogli zdobyć wiedzę w zakresie prawnych wynogów w obszarze ochrony środowiska.

Głównym zadaniem ekodoradców dla binzesu jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz dobrych praktyk przedsiębiorców w realizacji działań prośrodowiskowych.

Ekodoradcy dla biznesu funkcjonują w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości .