Oczyszczacz powietrza w lisieckim przedszkolu

Liszki

Problemu jakości powietrza nie da rozwiązać się w ciągu jednego roku. To mozolna praca wielu ludzi, w tym samorządu województwa małopolskiego, której celem jest m.in. zmiana świadomości społecznej, a co za tym idzie – postaw, które najłatwiej kształtować w młodym wieku.

12 października br. w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im.św. Jana Kantego w Liszkach odbyły się warsztaty edukacyjne dla najmłodszych związane z tematyką jakości powietrza. Działania te to element akcji edukacyjnej Województwa Małopolskiego, którym towarzyszy przekazanie oczyszczaczy powietrza.

Na zajęciach dzieci miały okazję lepiej zapoznać się z tematyką jakości powietrza oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą jej zanieczyszczenie.  Zajęcia przeprowadzono w formie pogadanki aktywizującej z wykorzystaniem zabaw dydaktycznych. Dzieci poznały przyczyny powstawania smogu, a także konsekwencje zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione przez Województwo Małopolskie w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i bezpłatnie przekazane do naszych placówek.

[easy_image_gallery gallery=”827″]