Sprzątamy świat w gminie Liszki! Edukacja Ekologiczna na Pierwszym Planie

Świadomość ekologiczna i odpowiedzialność za stan naszego środowiska naturalnego to kluczowe wartości, które każde dziecko powinno rozwijać od najmłodszych lat. W Szkole Podstawowej w Mnikowie doskonale zdają sobie z tego sprawę, organizując corocznie Akcję Sprzątania Świata.

Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe i pełne inspiracji dla uczniów. Głównym celem Akcji Sprzątania Świata w Szkole Podstawowej w Mnikowie było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów oraz zaszczepienie w nich odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

W tegorocznej edycji akcji uczestniczyło aż 70 uczniów, którzy razem z nauczycielami oraz Ekodoradcą LIFE przystąpili do sprzątania terenów wokół szkoły. Była to nie tylko okazja do konkretnej pracy przy oczyszczaniu przestrzeni, ale również doskonała forma edukacji ekologicznej. Ekodoradca LIFE przekazywał uczniom cenne informacje na temat skutków zanieczyszczenia środowiska, roli segregacji odpadów i sposobów, w jakie każdy z nas może przyczynić się do poprawy stanu naszej planety.

Aby jeszcze bardziej zmotywować uczestników akcji, każdy z nich otrzymał ekologiczne gadżety. Te małe upominki mają nie tylko wartość symboliczną, ale przypominają uczniom o konieczności dbania o środowisko naturalne każdego dnia. To również sposób na zachęcenie młodych ludzi do kontynuowania swojej ekologicznej edukacji poza szkołą.