Artystyczny antysmog

IMG 20191129 115049 - Kopia

W piątek 29 listopada ekodoradcy Gminy Skawina uczestniczyli w marszu antysmogowym. Marsz został zorganizowanym przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radziszowie. Dzieci manifestowy o wzrost świadomości mieszkańców. Ich plakaty i tabliczki dotyczyły wpływu smogu na zdrowie i życie człowieka oraz sposobów ograniczania  niskiej emisji. W przemarszu wzięło udział 222 dzieci

Po marszu ekodoradcy zorganizowali konkurs „Artystyczny antysmog”. W konkursie udział wzięło 33 dzieci z 11 klas i odbywał się w dwóch grupach wiekowych. Zadaniem uczniów z klas 4-6 było narysowanie plakatu zachęcającego do wymiany starego kopciucha na ekologiczne źródło ciepła. Dzieci z starszych klas (7-8) miały za zadanie stworzyć rebus, wiersz lub krzyżówkę.

Pierwsze miejsce w młodszej kategorii wiekowej zajęła klasa 6B a wyróżnienie otrzymała 6A. Spośród klas 7-8 pierwsze miejsce zajęła 8A,a wyróżniona została klasa 7A.

Ekodoradcy ufundowali nagrody ze środków projektu LIFE ”Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.