Gmina Skawina – specjalista od czystego powietrza

skawina

II Zastępca burmistrza Tomasz Ożóg

Działania edukacyjne i informacyjne podejmowane przez ekodoradcę wśród mieszkańców, stanowią instrument długofalowej i trwałej zmiany nawyków mieszkańców w zakresie ogrzewania. Ekodoradca zwiększa świadomość mieszkańców w zakresie ochrony powietrza. Pomaga im dobrać nowe źródło ciepła, tłumaczy procedury administracyjne związane z wymianą kotła, nie tylko w urzędzie, ale również w terenie co mieszkańcy bardzo doceniają. Gmina dzięki posiadaniu ekodoradcy ma specjalistę do walki o lepsze powietrze dla nas wszystkich.

Ekodoradca Krzysztof Szulada

Nie można tylko czekać na mieszkańca, trzeba do niego wyjść, zobaczyć jakie ma problemy, zrozumieć go i dopiero wtedy można mu pomóc.

Wymień odpad na sadzonkę rośliny oczyszczającej powietrze

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dzięki tytułowej akcji wymiany, pierwszego dnia odwiedziło prawie 400 osób. Duże zainteresowanie wśród mieszkańców sprawiło, że specjalnie przygotowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów szybko się zapełniały. W ramach akcji edukacyjnej, za przyniesione w tym dniu odpady takie jak: opakowania szklane, makulaturę, butelki PET, puszki aluminiowe, zużyte baterie, czy sprzęt elektryczny lub elektroniczny, mieszkańcy gminy otrzymywali sadzonki. Wśród dostępnych roślin można było dostać sadzonkę drzew owocowych, krzewów, a także rośliny oczyszczające powietrze. W efekcie po prawie 2,5 godzinach skończyły się drzewa i krzewy. Pozostały jedynie rośliny oczyszczające powietrze, które również cieszyły się dużą popularnością.

Celem akcji było promowanie segregacji odpadów, które zebrane w sposób selektywny mogą otrzymać „drugie życie”. W akcji wzięło udział łącznie ponad 570 osób, co przełożyło się na zebranie 2440 kg odpadów. Akcja zakończyła się dużym sukcesem.

Ekodoradcy na spotkaniach wiejskich

Praca ekodoradcy w Gminie Skawina to nie tylko edukacja ekologiczna w przedszkolach i szkołach. Przekazują oni również informacje dot. walki ze smogiem m. in. na spotkaniach sołeckich. Dzięki uprzejmości sołtysów ekodoradca zabiera głos na początku spotkania. Mówi o uchwale antysmogowej dla Małopolski, a także o programach pomocowych dostępnych w Gminie Skawina. W 2019 roku ekodoradca spotkał się z 861 mieszkańcami podczas 26 zebrań.

STOP SMOG

Skawina jako pierwsza w Polsce podjęła się realizacji programu STOP SMOG. Do czerwca 2022 roku termomodernizacji zostanie poddanych 300 budynków jednorodzinnych. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w wysokości ponad 11 milionów złotych. Pomoc skierowana jest do najuboższych mieszkańców Gminy Skawina. Docieplenie domów pozwoli zapobiec wzrostowi rachunków za ogrzewanie po wymianie źródła ciepła. Przez cały czas w Wydziale Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie można składać wnioski na wymianę kotła. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 7 500 zł w przypadku kotła gazowego kondensacyjnego, a w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – 13 000 zł .

Czarownica Niska Emisja

Ekodoradcy Gminy Skawina prowadzą edukację ekologiczną mieszkańców od przedszkola! Około 300 dzieci miało okazję zobaczyć przygotowany specjalnie dla nich spektakl o charakterze edukacyjnym pt. „Czarownica Niska Emisja”. Celem przedstawienia było pokazanie, jak ważna jest segregacja śmieci. Mlecz i zaskroniec Antoni wspólnie z dziećmi omówili przyczyny zanieczyszczeń powietrza a także podali sposoby pokonania Czarownicy Niskiej Emisji.

Przed spektaklem ekodoradca porozmawiał z dziećmi na temat selekcji śmieci i okazało się, że jedynie ok. 40% z nich robi to w domu. Po przedstawieniu wszystkie dzieci już wiedziały, do którego pojemnika wrzucać posegregowane odpady.

Edukacja ekologiczna kluczem do sukcesu

Najlepiej aby edukacja ekologiczna zaczynała się od najmłodszych lat. Wykształcone postawy proekologiczne zaowocują w przyszłości, gdy uczniowie w dorosłym życiu będą podejmowali odpowiedzialne ekologicznie decyzje.

Młodzież wzięła również udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników Wydziału Ochrony Powietrza podczas których miała okazję zapoznać się z tematyką zanieczyszczenia powietrza i odnawialnych źródeł energii.

Podczas zajęć młodzież wykazywała zainteresowanie i brała aktywny udział w dyskusjach. Życie w czystym środowisku jest dla młodego pokolenia bardzo ważne. Dlatego nadrzędnym celem realizowanym za pomocą edukacji ekologicznej jest uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania. Pozostałe to także okazywanie szacunku do przyrody, czy rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym. Ponadto, poznanie współzależności człowieka i środowiska, czy wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko i rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska.

Marsz antysmogowy

W piątek 29 listopada ekodoradcy Gminy Skawina uczestniczyli w marszu antysmogowym. Marsz został zorganizowanym przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radziszowie, które manifestowały o wzrost świadomości mieszkańców. Ich plakaty i tabliczki dotyczyły zarówno wpływu smogu na zdrowie i życie człowieka jak również sposobów ograniczania niskiej emisji.

Po marszu zorganizowano konkurs „Artystyczny antysmog”. W konkursie udział wzięło 33 dzieci z 11 klas, odbywał się on w dwóch grupach wiekowych.

Realizacja działań w gminie Skawina

Gmina Skawina jest jednym z liderów wśród małopolskich gmin w walce o czyste powietrze. Jako jedyna ma przeprowadzoną pełną inwentaryzację i jako pierwsza w Polsce bierze udział w programie STOP SMOG. Gmina Skawina zaraz po Krakowie ma również najwięcej wymienionych starych kotłów. W latach 2018-2019 zostało wymienionych815 kotłów na nowe urządzenia grzewcze.