Dzień Czystego Powietrza w Świątnikach Górnych

Pogarszająca się jakość powietrza jest efektem działań człowieka, których skutki odczuwać będą coraz dotkliwiej przyszłe pokolenia. Dlatego, oprócz pracy nad własną postawą wobec środowiska, niezbędna jest także edukacja proekologiczna dzieci.

Najlepiej, aby edukacja ekologiczna rozpoczynała się od najmłodszych lat. Wykształcone w dzieciństwie zachowania towarzyszyły dzieciom także w ich dorosłym życiu. 14 listopada w związku z Dniem Czystego Powietrza miały miejsce spotkania z wychowankami Przedszkoli Samorządowych z terenu Gminy Świątniki Górne. Wkrótce dzisiejsze przedszkolaki staną przed problemem złego stanu środowiska, jaki pozostawili im ich rodzice. W codziennym życiu będą podejmować decyzje, które mogą albo przyczynić się do jego dalszej degradacji albo odwrócić ten niszczący proces.

Ekodoradca przeprowadził 7 spotkań edukacyjnych w rożnych grupach wiekowych. Dzieci aktywnie brały udział w przeprowadzanych ćwiczeniach oraz odpowiadały na zadawane pytania. Podsumowaniem spotkania stał się film informacyjny, którego bohaterami były również dzieci. Film opublikowano na portalu społecznościowym, aby edukować starsze pokolenia mieszkańców. Pokazano dzieciom, iż są elementem natury, której należy się szacunek oraz ochrona. Warto by wiedzieli też o tym dorośli.

Pamiętajmy, że każdy mały krok proekologiczny, który stawiamy razem z dzieckiem, działa na korzyść kolejnych pokoleń!